Privacyverklaring

Deze website (www.tvdweerdtoliebollen.nl) is in beheer van ShanePictures Media.

T vd Weerdt Oliebollen respecteert uw privacy. Op deze pagina leggen we u uit hoe we hier op www.tvdweerdtoliebollen.nl mee om gaan, welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel dat gebeurd.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

T vd Weerdt Oliebollen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van T vd Weerdt Oliebollen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan T vd Weerdt Oliebollen verstrekt. T vd Weerdt Oliebollen kan, indien de website een (contact)formulier bevat, de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM DE GEGEVENS NODIG ZIJN

T vd Weerdt Oliebollen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan T vd Weerdt Oliebollen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD

T vd Weerdt Oliebollen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

T vd Weerdt Oliebollen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van T vd Weerdt Oliebollen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. T vd Weerdt Oliebollen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

T vd Weerdt Oliebollen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele personen herleidbaar. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. T vd Weerdt Oliebollen heeft het delen van deze informatie met derden uitgeschakeld. Google kan deze informatie desondanks aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, T vd Weerdt Oliebollen heeft hier geen invloed op. T vd Weerdt Oliebollen heeft Google geen toestemming gegeven om de via T vd Weerdt Oliebollen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Verzamelde gegevens worden niet automatisch verwijderd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tvdweerdtoliebollen.nl . T vd Weerdt Oliebollen zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

T vd Weerdt Oliebollen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van T vd Weerdt Oliebollen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VT vd Weerdt Oliebollen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met T vd Weerdt Oliebollen via info@tvdweerdtoliebollen.nl.

COOKIES

T vd Weerdt Oliebollen maakt op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

NIEUWSBRIEF

Mogelijk verstuurt T vd Weerdt Oliebollen periodiek een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen stuurt T vd Weerdt Oliebollen deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. T vd Weerdt Oliebollen gebruikt het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.